Hem

Aktuellt

Nästa föreläsning:


Hur vet jag om det är  psykisk ohälsa eller livet som gör ont?


Tilia- 22 Oktober 2019 Heliga Trefaldighets kyrka


Tilia är en ideell organisation som jobbar stödjande samt med påverkansarbete för ungas psykiska hälsa sedan 2012.

Tilia finns rikstäckande via chatt, mail, lägerverksamhet och stödgrupper.


Föreläsarna delar sina personliga erfarenheter men delger även kloka tankar och känslor de möter i samtalet med unga och unga vuxna.

Facebooksida

andrumbrynas.com